TILVIS, A.; PAAVOLA-RUOTSALAINEN, L. Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä. Puhe ja kieli, v. 39, n. 1, p. 119-139, 10 kesä 2019.