AINIALA, T.; RÄISÄ, T.; SJÖBLOM, P. Mediakeskustelun välittämä Tampereen yliopiston nimenvalintaprosessi osallistujien roolien, positioiden ja argumenttien valossa. Puhe ja kieli, v. 40, n. 1, p. 1-22, 5 kesä 2020.