MERKE, S.; HEINONEN, P.; KARVONEN, U. Opiskelijoiden oma-aloitteiset selityspyynnöt ja niiden käsittely - neuvottelua luokkahuoneen episteemisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Puhe ja kieli, v. 40, n. 2, p. 103-122, 29 heinä 2020.