Huhtamäki, Martina, ja Inga-Lill Grahn. 2020. ”Rutin och beröm. Prosodiska drag hos bra som uppföljning under personlig träning i Finland och Sverige”. Puhe ja kieli 40 (4):225-50. https://doi.org/10.23997/pk.103308.