Lahti, Emmi. 2022. ”Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?”. Puhe ja kieli 42 (2):99-120. https://doi.org/10.23997/pk.121403.