Wiklund, Mari, Lari Vainio, Satu Saalasti, ja Martti Vainio. 2022. ”Puheen prosodian havaittu epätyypillisyys suomenkielisillä autismikirjon varhaisnuorilla”. Puhe ja kieli 42 (4):309-30. https://doi.org/10.23997/pk.127455.