Smolander, Sini, Sari Kunnari, ja Marja Laasonen. 2016. ”NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA”. Puhe Ja Kieli 36 (1), 57-75. https://journal.fi/pk/article/view/56011.