Wiklund, Mari. 2013. ”PUHEEN PROSODIAN JA KIRJOITETUN KOHDETEKSTIN SUHDE SUOMENKIELISESSÄ KIRJOITUSTULKKAUSAINEISTOSSA”. Puhe ja kieli 33 (3):107-30. https://journal.fi/pk/article/view/9431.