Huhtamäki, M. ja Grahn, I.-L. (2020) ”Rutin och beröm. Prosodiska drag hos bra som uppföljning under personlig träning i Finland och Sverige”, Puhe ja kieli, 40(4), ss. 225–250. doi: 10.23997/pk.103308.