Nurmi, L. (2022) ”Tieteellinen kirjoittaminen oppimisprosessina”, Puhe ja kieli, 42(1), ss. 91–96. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/119695 (Viitattu: 7joulukuuta2023).