Lahti, E. (2022) ”Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?”, Puhe ja kieli, 42(2), ss. 99–120. doi: 10.23997/pk.121403.