Wiklund, M., Vainio, L., Saalasti, S. ja Vainio, M. (2022) ”Puheen prosodian havaittu epätyypillisyys suomenkielisillä autismikirjon varhaisnuorilla”, Puhe ja kieli, 42(4), ss. 309–330. doi: 10.23997/pk.127455.