Eilola, L. (2023) ”Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa”, Puhe ja kieli, 43(2), ss. 63–88. doi: 10.23997/pk.136863.