Heikkinen, E., Ukkola, S., Leppänen, P. H. ja Kunnari, S. (2016) ”KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS – EI PELKÄSTÄÄN KIELELLISTEN TAITOJEN ONGELMA”, Puhe ja kieli, 36(1), ss. 45-56. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/56010 (Viitattu: 30syyskuuta2020).