Smolander, S., Kunnari, S. ja Laasonen, M. (2016) ”NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA”, Puhe ja kieli, 36(1), ss. 57-75. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/56011 (Viitattu: 28marraskuuta2020).