Priiki, K. (2016) ”HENKILÖVIITTEISTEN KOLMASPERSOONAISTEN PRONOMINIEN VAIHTELU SATAKUNNAN NYKYPUHEKIELESSÄ KESKUSTELUKUMPPANIN TUTTUUDEN MUKAAN”, Puhe ja kieli, 36(2), ss. 123-144. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/58285 (Viitattu: 30syyskuuta2020).