Tilvis, A. ja Paavola-Ruotsalainen, L. (2019) ”Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä”, Puhe ja kieli, 39(1), ss. 119-139. doi: 10.23997/pk.69817.