Jalkanen, J. ja Taalas, P. (2013) ”PURAISTAAN KIELTÄ 10 Kaikki muuttuu. Taas.”, Puhe ja kieli, 33(3), s. 83. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/9428 (Viitattu: 26helmikuuta2021).