Wiklund, M. (2013) ”PUHEEN PROSODIAN JA KIRJOITETUN KOHDETEKSTIN SUHDE SUOMENKIELISESSÄ KIRJOITUSTULKKAUSAINEISTOSSA”, Puhe ja kieli, 33(3), ss. 107–130. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/9431 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).