Merke, S., Heinonen, P. ja Karvonen, U. (2020) ”Opiskelijoiden oma-aloitteiset selityspyynnöt ja niiden käsittely - neuvottelua luokkahuoneen episteemisistä oikeuksista ja velvollisuuksista”, Puhe ja kieli, 40(2), ss. 103-122. doi: 10.23997/pk.97220.