[1]
E. Lahti, ”Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?”, PK, vsk. 42, nro 2, ss. 99–120, elo 2022.