[1]
L. Eilola, ”Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa”, PK, vsk. 43, nro 2, ss. 63–88, syys 2023.