[1]
M. Nelson ja S. Henricson, ”Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal”, PK, vsk. 39, nro 1, ss. 45-68, kesä 2019.