Huhtamäki, Martina, ja Inga-Lill Grahn. ”Rutin Och beröm. Prosodiska Drag Hos Bra Som uppföljning under Personlig träning I Finland Och Sverige”. Puhe ja kieli 40, no. 4 (joulukuuta 31, 2020): 225–250. Viitattu syyskuuta 27, 2022. https://journal.fi/pk/article/view/103308.