Wiklund, Mari, Lari Vainio, Satu Saalasti, ja Martti Vainio. ”Puheen prosodian havaittu epätyypillisyys suomenkielisillä autismikirjon varhaisnuorilla”. Puhe ja kieli 42, no. 4 (joulukuuta 31, 2022): 309–330. Viitattu helmikuuta 27, 2024. https://journal.fi/pk/article/view/127455.