Smolander, Sini, Sari Kunnari, ja Marja Laasonen. ”NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA”. Puhe ja kieli 36, no. 1 (maaliskuuta 29, 2016): 57-75. Viitattu marraskuuta 28, 2020. https://journal.fi/pk/article/view/56011.