Tilvis, Amanda, ja Leila Paavola-Ruotsalainen. ”Lapseen Ja lähiympäristöön Liittyvien taustatekijöiden Yhteys Sanaston Kehitykseen 24 Ja 30 Kuukauden iässä”. Puhe ja kieli 39, no. 1 (kesäkuuta 10, 2019): 119-139. Viitattu heinäkuuta 3, 2020. https://journal.fi/pk/article/view/69817.