Mäntynen, Anne, Sanna Tapionkaski, ja Sari Pietikäinen. ”Kielikäsitykset vanhustyössä - Asukkaiden, Hoitajien Ja Esimiesten käsityksiä hyvästä Vuorovaikutuksesta Ja kielenkäytöstä”. Puhe ja kieli 38, no. 3 (joulukuuta 20, 2018): 127-151. Viitattu marraskuuta 13, 2019. https://journal.fi/pk/article/view/77383.