Wiklund, Mari. ”PUHEEN PROSODIAN JA KIRJOITETUN KOHDETEKSTIN SUHDE SUOMENKIELISESSÄ KIRJOITUSTULKKAUSAINEISTOSSA”. Puhe ja kieli 33, no. 3 (joulukuuta 29, 2013): 107–130. Viitattu kesäkuuta 23, 2024. https://journal.fi/pk/article/view/9431.