1.
Vainio I, Hilppö J, Pesonen H, Kontu E. Autismikirjon oppilaan vuorovaikutus opettajan ja kasvatuskoiran kanssa: Aloitteet, katse ja puheen määrä. PK [Internet]. 29. toukokuuta 2022 [viitattu 14. elokuuta 2022];42(1):45-68. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/119693