1.
Lahti E. Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?. PK [Internet]. 26. elokuuta 2022 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];42(2):99-120. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/121403