1.
Smolander S, Kunnari S, Laasonen M. NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA. PK [Internet]. 29. maaliskuuta 2016 [viitattu 25. marraskuuta 2020];36(1):57-5. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/56011