1.
Tilvis A, Paavola-Ruotsalainen L. Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä. PK [Internet]. 10. kesäkuuta 2019 [viitattu 16. kesäkuuta 2021];39(1):119-3. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/69817