1.
Asumaniemi H, Munck P, Lapinleimu H, Stolt S. Pikkukeskosena syntyneiden lasten eleiden ja esinetoimintojen kehitys yksivuotiaana ja sen yhteys kognitiiviseen kehitykseen kaksivuotiaana. PK [Internet]. 5. lokakuuta 2018 [viitattu 25. elokuuta 2019];38(2):49-3. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/75365