1.
Brunni S, Jantunen J, Skantsi V. Korpusavusteinen virheanalyysi tarkkuuden kehityksestä EVK:n taitotasoilla A2–B2. PK [Internet]. 10. tammikuuta 2020 [viitattu 22. syyskuuta 2020];39(3):275-04. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/76601