1.
Kotilainen L, Lehtimaja I. Kielenvaihto monikielisissä kokouksissa - osallistujien kielitaito ja vuorovaikutuksen sujuva eteneminen. PK [Internet]. 10. tammikuuta 2020 [viitattu 22. syyskuuta 2020];39(3):221-39. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/76602