1.
Mäntynen A, Tapionkaski S, Pietikäinen S. Kielikäsitykset vanhustyössä - asukkaiden, hoitajien ja esimiesten käsityksiä hyvästä vuorovaikutuksesta ja kielenkäytöstä. PK [Internet]. 20. joulukuuta 2018 [viitattu 13. marraskuuta 2019];38(3):127-51. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/77383