1.
Wiklund M. PUHEEN PROSODIAN JA KIRJOITETUN KOHDETEKSTIN SUHDE SUOMENKIELISESSÄ KIRJOITUSTULKKAUSAINEISTOSSA. PK [Internet]. 29. joulukuuta 2013 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];33(3):107-30. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/9431