1.
Ainiala T, Räisä T, Sjöblom P. Mediakeskustelun välittämä Tampereen yliopiston nimenvalintaprosessi osallistujien roolien, positioiden ja argumenttien valossa. PK [Internet]. 5. kesäkuuta 2020 [viitattu 8. elokuuta 2020];40(1):1-22. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/95494