1.
Merke S, Heinonen P, Karvonen U. Opiskelijoiden oma-aloitteiset selityspyynnöt ja niiden käsittely - neuvottelua luokkahuoneen episteemisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. PK [Internet]. 29. heinäkuuta 2020 [viitattu 24. syyskuuta 2020];40(2):103-22. Saatavissa: https://journal.fi/pk/article/view/97220