Hae mukaan Poliittinen talous –lehden artikkelityöpajaan 3.12.2021

2021-09-08

Poliittisen talouden tutkimuksen seura ja Poliittinen talous -lehti järjestävät perjantaina 3.12.2021 artikkelikäsikirjoitusten ja -ideoiden kehittämistyöpajan. Työpajan tarkoituksena on auttaa kirjoittajia kehittämään poliittisen talouden tai yhteiskuntatieteellisen taloustutkimuksen alaan kuuluvia artikkelikäsikirjoituksia keskustelun ja rakentavien kommenttien avulla.

Työpajassa käsikirjoituksia ovat kommentoimassa Poliittinen talous -lehden päätoimittajat Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo sekä osa lehden toimituskunnasta. Kieliasiantuntijan näkökulmasta tekstejä kommentoi toimitussihteeri Henni Pajunen.

Työpajassa voi esitellä sekä alkuperäis- että katsausartikkeleiksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. Käsikirjoitusten aihepiirejä voivat olla mitkä tahansa poliittisen talouden ja yhteiskuntatieteellisen taloustutkimuksen piiriin kuuluvat aiheet, esimerkiksi taloutta koskeva julkinen keskustelu tai hoivan poliittinen talous. Artikkelityöpajaan voi tarjota niin alkuvaiheessa kuin viimeistelyä vailla olevia käsikirjoituksia. 

Hyötyä ja antia työpajasta on erityisesti väitöskirjantekijöille ja tieteellisen uran alkuvaiheen tutkijoille mutta myös kokeneemmille tutkijoille, jotka pohtivat tekstinsä suuntaamista poliittisen talouden yleisöille. Artikkelityöpajassa tekstejään esitteleviä tutkijoita kannustetaan tarjoamaan valmiita käsikirjoituksiaan julkaistavaksi Poliittinen talous -lehdessä. Käsikirjoituksen käsittely työpajassa ei kuitenkaan ole lupaus käsikirjoituksen julkaisemisesta lehdessä.

Virtuaalinen työpaja pidetään perjantaina 3.12.2021 kello 9.00 alkaen. Tilaa enintään kuudelle tekstille. Työpajan kesto riippuu käsiteltävien tekstien määrästä. Alustavasti yhdelle käsikirjoitukselle varataan aikaa noin 45 minuuttia.

Artikkelityöpajaan osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan sähköpostitse lehden päätoimittajille Anna Elomäelle, anna.elomaki@tuni.fi, ja Hanna Ylöstalolle, hanna.ylostalo@utu.fi, mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.10.2021.

Työpajassa esiteltävät käsikirjoitukset on lähetettävä kaikille osallistujille viimeistään viikkoa ennen työpajaa (26.11.2021). Tarkoitus on, että kaikki osallistujat lukevat kaikkien tekstit ja osallistuvat kommentointiin.