Euroopan unionin talouspolitiikka koronakriisin jälkeen

Kirjoittajat

  • Antti Ronkainen Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51810/pt.v9i0.107273

Avainsanat:

Euroopan unioni, talouspolitiikka, rahapolitiikka, COVID-19, elvytys

Abstrakti

Tammikuun 21. päivänä vuonna 2020 Italian hallitus julisti koronavirukseen liittyvän hätätilan ja kielsi kaikki lennot Italiasta Kiinaan ja Kiinasta Italiaan. Covid-19-viruksen levitessä muut Euroopan unionin (EU) jäsenmaat seurasivat Italian esimerkkiä, julistivat nopeasti hätätiloja ja ottivat käyttöön rajoitus- ja eristystoimia. Suomessa valtioneuvosto julisti poikkeusolot 16. maaliskuuta, jonka jälkeen alkoi reilun 2 kuukauden mittainen sulkutila. Valtioiden lisäksi EU vastasi koronakriisiin monialaisesti. EU-maat sopivat yhteisvelasta ja elvyttämisestä. Komissio jätti budjettisäännöt huomioimatta. Euroopan keskuspankki (EKP) laajensi rahapoliittisia tukitoimiaan huomattavasti. Puheenvuoro käy läpi Euroopan vastaukset koronakriisiin sekä pohtii laajemmin, miten koronakriisi vaikuttaa unionin talouspolitiikkaan kriisin jälkeen. Euroopan unioni valitsi hyvin toisenlaisen tien kuin 2010-luvun eurokriisissä, mikä voi viestiä unionin laajemmasta talouspoliittisesta suunnanmuutoksesta.

Lähdeviitteet

Darvas, Zsolt. 2020. Having the cake, but slicing it differently: how is the grand EU recovery fund allocated? Bruegel. https://www.bruegel.org/2020/07/having-the-cake-how-eu-recovery-fund/ [Luettu 28.3.2021]

EKP. 2020. ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html [Luettu 7.3.2021]

Euroopan komissio. 2020a. State aid: Commission adopts Temporary Framework to enable Member States to further support the economy in the COVID-19 outbreak. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496 [Luettu 7.3.2021]

Euroopan komissio. 2020b. Commission proposes to activate fiscal framework's general escape clause to respond to pandemic. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_499 [Luettu 7.3.2021]

Eurooppa-neuvosto. 2020. Conclusions – 17, 18, 19, 20 and 21 July 2020. https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf [Luettu 7.3.2021]

Euroryhmä. 2020. Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ [Luettu 7.3.2021]

EUT (Euroopan unionin tuomioistuin). 2015. Tuomio 16.6.2015, Peter Gauweiler ym. vastaan Deutscher Bundestag, C-62/14, EU:C:2015:400. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-62/14 [Luettu 28.3.2021]

EUT (Euroopan unionin tuomioistuin). 2018. Tuomio 11.12.2018, Asia, jonka on pannut vireille Heinrich Weiss ym, C-493/17, EU:C:2018:1000. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-493/17 [Luettu 28.3.2021]

Guttenberg, Lucas, Hemker, Johannes ja Tordoir, Sander. 2021. Everything will be different: How the pandemic is changing EU economic governance. Hertie School. Jacques Delors Centre, 11.2.2021. https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/everything-will-be-different-how-the-pandemic-is-changing-eu-economic-governance [Luettu 11.4.2021]

IMF. 2021. Fiscal Monitor Update, January 2021: Government Support Is Vital as Countries Race to Vaccinate. https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021 [Luettu 28.3.2021]

Leino-Sandberg, Päivi. 2020. Constitutional Constraints meet Political Pressure Finlands precarious participation in the COVID-19 solidarity measures. Verfassungsblog. https://dx.doi.org/10.17176/20200512-133702-0

Matussek, Karin. 2021. ECB’s Covid Rescue Program Attacked in Suit at Top German Court. Bloomberg, 11.3.2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/ecb-s-covid-rescue-program-attacked-in-suit-at-top-german-court [Luettu 28.3.2021]

Michalopoulos, Sarantis. 2020. Nine member states ask for eurobonds to face coronavirus crisis. EURACTIV, 25.3.2020. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/nine-member-states-ask-for-eurobonds-to-face-coronavirus-crisis/ [Luettu 28.3.2021]

Peeperkorn, Marc. 2020. Hoe twee Nederlandse ‘wonderkinderen’ de architecten van het Europese herstelfonds warden. De Volkskrant, 16.7.2020. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-twee-nederlandse-wonderkinderen-de-architecten-van-het-europese-herstelfonds-werden~b068cc2d/ [Luettu 28.3.2021]

Ronkainen, Antti. 2021. Saksan perustuslakituomioistuin laittoi elpymisrahaston jäähylle, unionin talouspolitiikasta on keskusteltava poliittisesti eikä lakipykälien kautta. Suomen Kuvalehti, 31.4.2021. https://suomenkuvalehti.fi/vallan-mahotonta/saksan-perustuslakituomioistuin-laittoi-elpymisrahaston-jaahylle-unionin-talouspolitiikasta-on-keskusteltava-poliittisesti-eika-lakipykalien-kautta/?shared=6640-58b218f8-999 [Luettu 11.4.2021]

Strupczewski, Jan. 2020. EU to propose revision of its fiscal rules in H2 2021. Reuters, 4.3.2021. https://www.reuters.com/article/us-eu-rules-fiscal/eu-to-propose-revision-of-its-fiscal-rules-in-h2-2021-idUKKBN2AW2MQ [Luettu 7.3.2021]

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-04-13

Viittaaminen

Ronkainen, A. (2021). Euroopan unionin talouspolitiikka koronakriisin jälkeen. Poliittinen Talous, 9. https://doi.org/10.51810/pt.v9i0.107273

Numero

Osasto

Katsausartikkelit ja keskustelupuheenvuorot