(1)
Sorsa, V.-P. Suomen Poliittinen Talous Vuonna 2020. PT 2020, 8.