(1)
Kotilainen, K. Yhdentyminen Vai Pirstoutuminen? : Euroopan Tulevaisuus Ja Modernin Rahateorian Kosmopolitanistinen Tulkinta. PT 2021, 9.