(1)
Eskelinen, T. Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet: kuluttajat maailmankauppojen toimijoiden silmin. PT 2022, 10, 8–37.