(1)
Houtbeckers, E. Ekofeministinen Kohtuutalous Ja Ekososiaaliset Kriisit. PT 2022, 10, 66–88.