(1)
Houtbeckers, E. Ekofeministinen kohtuutalous ja ekososiaaliset kriisit. PT 2022, 10, 66–88.