(1)
Sorsa, V.-P. Tieteellisen artikkelin kontribuutio. PT 2019.