(1)
Eskelinen, T.; Jonker-Hoffrén, P. Taloustiede episteemisenä yhteisönä ja kamppailu asiantuntijuudesta. PT 2017, 5.