(1)
Aaltio, E. Hyvinvointivaltio, Baumolin tauti ja väärät lääkkeet. PT 2013, 1.