Kotilainen, K. (2021). Yhdentyminen vai pirstoutuminen? : Euroopan tulevaisuus ja modernin rahateorian kosmopolitanistinen tulkinta. Poliittinen Talous, 9. https://doi.org/10.51810/pt.v9i0.103397